Bailing Wire, Twist Wire, Spool Wire

 • Bailing Wire, Twist Wire, Spool Wire, Bundle Use Material และอื่นๆ

  Bailing Wire, Twist Wire, Spool Wire, Bundle Use Material และอื่นๆ

  ลวดผูกรีไซเคิล, Bailing Wir, Twist Wire, Spool Wire

  วัสดุ: ลวดเหล็กดำ ลวดเหล็กชุบสังกะสี ฯลฯ

  บรรจุเป็นม้วนหรือมัด แล้วใส่ในพาเลท 100 ชิ้น/125 ชิ้น/25 ชิ้น/มัด หรือตามคำขอของลูกค้า

  100ชิ้น/125ชิ้น/25ชิ้น/มัดแล้วในพาเลทหรือกรณีไม้หรือตามคำขอของลูกค้า

  ในขดลวดแล้วบนพาเลทหรือกรณีไม้หรือตามคำขอของลูกค้า